0882422282
гр. София,
ул. Майски ден 26

Агролабтех Консулт ЕООД

Фирма „Агролабтех Консулт” ЕООД е създадена с цел да осигури доставка на качествена лабораторна апаратура и сервиз, както и внос и дистрибуция на лабораторни консумативи на територията на Република България.

Основни наши партньори:

innova Bio-Meditech Inc.
– доставчик на висококачествено ферментационно оборудване, включващо лабораторни, пилотни и промишлени биореактори, както и лабораторни и промишлени клатачки.

Certifikat d.o.o.
– сертифициран производител на готови за употреба микробиологични хранителни среди, съгласно системата за качество ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

WENK LabTec GmbH
– водещ доставчик на общолабораторна апаратура и консумативи на доказани европейски производители като IKA, Kern, Heildolph, Memmert, Binder,Systec и други за извършване на точни и надеждни лабораторни анализи.

Airtech
– доказан производител на ламинарни боксове и аксесоари за индустрията и медицината.

Antech Scientific Co., Ltd.
– висококачествен производител на хладилна и крио техника за за индустрията и медицината.

COLO
– словенска компания производител и доставчик на общолабораторна апаратура и консумативи.

Основното мото на фирма „Агролабтех Консулт” ЕООД е „От професионалисти за професионалисти” и изцяло описва фирмена политика и стремежа към високо качество на предлаганите стоки и услуги.